Dewalt

dewalt. black&decker. stanley

Stanley Black & deckers garantivillkor


Om en DEWALT-produkt går sönder på grund av material- och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med specifikationen, inom 12 månader från köpet, åtar sig Black & Decker AB att reparera eller byta ut produkten med minsta besvär för kunden. 

 

Garantin gäller inte för fel som beror på:

- normalt slitage

- felaktig användning eller skötsel

- att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse

- garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad verkstad

 

För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.

 

Du kan läsa mer om Dewalts garantivillkor på Dewalts  hemsida

 

Dewaltåterförsäljare?

Som Dewaltåterförsäljare kan du boka hämtning av garantireparationer. 

Detta gäller enbart vid garantianspåk och inte vid vanliga reparationsärenden.

 

Använd gärna vår serviceblankett när du skickar in verktyg.

Mekina AB  | Org.nr: 556916-2976  | Industrivägen 12, 171 48 Solna  | Telefon: 08 277 780